Wettelijke bepalingen | Hotel St-Alban | La Clusaz

Eigenaar:

Het hotel: St-Alban Hotel & Spa
Adres: 195 route de la piscine, 74220 La Clusaz
Telefoon: +33(0)4 58 10 18
E-mail : reservation@saint-alban.com
Bedrijf: SAS AMH 4
Adres: 72 descente des Périades 74400 Chamonix Mont-Blanc
Registratie: Annecy B 822 766 184
Aandelenkapitaal: 3 100 000 €

Bemiddelaar – Geschillenbeslechting

In overeenstemming met artikel L. 156-1 van de Consumentenwet biedt St-Alban Hotel & Spa haar klanten een systeem van consumentenbemiddeling aan door zich aan te sluiten bij het sectorale bemiddelingssysteem, MTV – MEDIATION TOURISME ET VOYAGE.
Na contact op te hebben genomen met de klantendienst van het hotel en indien er geen bevredigend antwoord is binnen de 15 werkdagen, kan de klant de zaak voorleggen aan de Ombudsman voor Toerisme en Reizen, wiens contactgegevens en doorverwijzingsprocedures beschikbaar zijn op zijn website: www.mtv.travel

Directeur Uitgeverij:

Mr Romain Trollet – Voorzitter.
web@saint-alban.com
Overeenkomstig de artikelen 39 en volgende van de in 2004 gewijzigde wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, kan elke persoon de mededeling en, indien nodig, rectificatie of verwijdering van informatie over hem/haar verkrijgen door contact op te nemen met : web@saint-alban.com

Grafisme

Quitterie Traissac – Buro Ping Pong
Adres: 84 rue du Jardin Public – 33000 BORDEAUX
Telefoon: +33 (0)6 37 32 07 75
E-mail: q.traissac@gmail.com

Site-editor

Bedrijf: Altelis
Site web : Altelis.com
Adres: 37, rue Adam Ledoux 92400 Courbevoie – France
Telefoon: +33(0)1 85 09 74 06
SIRET: N°80164723100050
Registratie: Paris B 801647231
Identificatienummer van de intracommunautaire omzetbelasting: FR44801647231
Rechtsvorm: Société à responsabilité limitée
Aandelenkapitaal: 100.000,00€

Hosting

Bedrijf: Google Cloud Platform
Adres: 8 rue de Londres, 75009 Paris

Rekrutering

Ben je gemotiveerd en wil je graag bij ons team komen werken?
Solliciteer direct op onze wervingspagina door hier te klikken.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld

* Verplicht veld

Verplicht veld
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief.